2013-05-21

ఉత్తరాషాడ నక్షత్రము వారి పేర్లు


ఉత్తరాషాడ నక్షత్రము లో పుట్టిన వారికి పెట్టే పేర్లు            
జన్మ నక్షత్రము నక్షత్ర పాదము అబ్బాయి     అమ్మాయి
ఉత్తరాషాడ                 1         బెనర్జీ              బేబీరాణి
ఉత్తరాషాడ                 2        బోసు             ......
ఉత్తరాషాడ                 2        భోజరాజ్          ........
ఉత్తరాషాడ                         జగన్              జయంతి
ఉత్తరాషాడ                         జగన్నాధ్         జమున
ఉత్తరాషాడ                         జయరామ్        జయలక్ష్మి
ఉత్తరాషాడ                         జయరాజ్         జయసుధ
ఉత్తరాషాడ                         జయంత్          జయప్రభ
ఉత్తరాషాడ                         జనార్ధన్           జానకి
ఉత్తరాషాడ                         జన్నత్            జయమాధురి
ఉత్తరాషాడ                         జానకిరామ్       జలజాక్షి
ఉత్తరాషాడ                         జగదీష్            జగదీశ్వరి
ఉత్తరాషాడ                         జలంధర్          జయచిత్ర
ఉత్తరాషాడ                         జస్వంత్          జలజ
ఉత్తరాషాడ                 4        జితేష్             జీవిత
ఉత్తరాషాడ                 4        జీవన్             జీవితేశ్వరి.                         
Post a Comment

మేషరాశి

ద్వాదశ రాశులను బట్టి మానవుని జీవిత విశేషములను , మానవుల యొక్క గుణ గణాలను తెలుసు కోవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు తెల్పి యున్నారు . మ...