2017-06-16

మార్పే జీవన రహస్యం

ప్రకృతిలో మార్పు …. మనలో మార్పు …..

మొక్కలో మార్పేమహా వృక్షం. నిన్న మొగ్గ నేడు పుష్పం. ఇలా కాల పరిసరాలలో మార్పు.పెను తుఫాను వచ్చిందని పువ్వు పరిమలించడం మానదు. అస్తమించిన సూరిడు ఉదయించక మానడు. రెయిని చూసి రాక మనదు రెరాజు (చందమామ). పర్వతాన్ని చూసి ప్రవహించడం మానదు సెలయేరు. అడ్డు గోడలు చూసి గమనం ఆపుతుందా గాలి? మండుటెండను చూసి ముత్యాల నవ్వులు మానుతుందా మల్లె పువ్వు? చిన్న చీమ చూడు ఎంత బరువులెత్తునో తన కంటె. ఈ పకృతి దృశ్యాలు తమ విధి ని ఎంత విజయవంతము గా జరుపుకుంటున్నాయో!!! విసిగి పోకుండా ,అలసిపొకుండా , చిరు నవ్వులు చిందిస్తూ..

ఉన్న స్ధితి నుండి ఉన్నత స్ధితిని పొందడమే ఉత్తముల లక్షణం . మొక్క లో మార్పు మహా వృక్షము అయితే మరి మనిషి మారితే ….? ఇది మీరే నిర్ణయించుకోండి. మీరు మారి ఉన్న స్ధితి నుండి ' ' ఉన్నత స్ధితికి , ఎంత ఉన్నత స్ధితికి వేల్లాలనుకుంటున్నారో మీరే నిర్ణయించుకోండి. Construction స్టార్ట్ చేసే ముందు గా బిల్డింగ్ బ్లూ ప్రింట్ ఉన్నంత ఖచ్చితంగా మన గోల్ మనకి కనిపించాలి.

ప్రయత్నం లేని ఫలితంలో ఆనందముండదు. ఉన్నా ఎంతకాలమూ వుండదు. అందుకే '' నీర్జీవంగా ఎన్ని రోజులుంటావు ..? సజీవంగా ఒక్కరోజు ఉండటానికి ప్రయత్నించు . మరణించు వరకు ఈ మార్పే నీకు నడిపిస్తుంది , జీవించడం నేర్పుతుంది, జీవింప జేస్తుంది. ''
''
మొడుబారిన చెట్టులా ఉండి మరణించు కంటే గోల్ కోసం బలైనా మంచిదే '' అన్నట్టు గా వుండాలి. అందనంత దూరం లా వుంటుంది కాని అచరణ తో అడుగు ముందుకు వెయ్యలే కాని నీ అద్బుత లోకం ఎదురుగా వస్తుంది నిన్ను అహ్వానిస్తూ

మనమేంటో మనకి తెలుసు . మనకి మాత్రమే తెలుసు. మన ఉనికిని మనం కాపాడుకుందాం. మనమేంటో మనం నిరూపించుకుందాం. మబ్బు మాటున మెరుపులు పైకి కనిపించడం లేదా? ఆకు చాటు పండు తన పవరేంటో తెలుపుతుంది. కోమ్మల చాటున పువ్వులు పరిమళలతో తన ఉనికిని చాటుకుంటాయి. ఇవ్వాన్ని మనకి తేలియంది కాదు. మనము మనమేంటో నిరూపించుకోవాలనే ఆలోచన ఉండాలే కాని మార్గాలే కరువా?

మనం ఎమి కావలనుకుంటున్నామోమనకి ఎమి కావలనుకుంటూన్నామో వాటిని స్పష్టంగా మన సుప్త చేతనా మనసుకి చేరవేయ్యండి. నిర్బయంగా వుండండి . మన సుప్తచేతన మనసుకున్న అధ్బుతమైన శక్తిని మన: పూర్వకంగా నమ్మండి. మనం నమ్మినదే జరిగి తిరుతుంది. మన సంతోషమే సంక్రాంతి సంబరాలు. మన విజయమే విజయదశమి అంబరాలు.
Post a Comment

మేషరాశి

ద్వాదశ రాశులను బట్టి మానవుని జీవిత విశేషములను , మానవుల యొక్క గుణ గణాలను తెలుసు కోవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు తెల్పి యున్నారు . మ...